Δρ. Σπυρίδων Κιουλάνης MSc. Χρήστος Σαμαράς
Διευθυντής Εκπαίδευσης
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Δράμας
spiros@kioulanis.gr
Τομεάρχης Μηχανολογίας ΕΚ Δράμας
Υπ. Διδάκτωρ Ε.Α.Π.
xrsamaras@ac.eap.gr

Έρευνα για το 3ο Διεθνές Βιωματικό Συνέδριο Εφαρμοσμένης Διδακτικής:

Νέες Προκλήσεις στην Εκπαίδεση

https://iecat.educircle.gr/en/


Απευθύνεται σε:

Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Εισαγωγικά στοιχεία

Το ερωτηματολόγιο αυτό σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης του 3ου διεθνούς συνεδρίου βιωματικής μάθησης που θα υλοποιηθεί στη Δράμα από 8 έως 10 Μαΐου του 2020 και σχεδιάστηκε με βάση τις θεματικές κατηγορίες του συνεδρίου. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, καθώς και σε στελέχη της εκπαίδευσης, με στόχο την καταγραφή των απόψεών τους σε σχέση με το γενικότερο θεματικό πλαίσιο του συνεδρίου. Στόχος είναι τα πορίσματα που θα προκύψουν, να ομαδοποιηθούν και να συνδεθούν με τα συμπεράσματα που θα ανακύψουν από τις εισηγήσεις και τα εργαστήρια και γενικότερα μέσα από τις συζητήσεις που θα γίνουν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του συνεδρίου. Τα δεδομένα αυτά θα αποσταλούν στη συνέχεια στην εκπαιδευτική κοινότητα προκειμένου να αποτελέσουν μία πρόταση, αλλά και ένα πλαίσιο διαλόγου και περαιτέρω επεξεργασίας.
Το συνέδριο διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας και τον Επιστημονικό και Πολιτιστικό σύλλογο «εκπαιδευτικός κύκλος», βρίσκεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ συμμετέχουν σε αυτό ως συνδιοργανωτές 16 Πανεπιστημιακά ιδρύματα και φορείς εκπαίδευσης της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή!